O nás

RC Sedmikráska je členem Asociace Comeniana, která vychází z myšlenek biskupa Jednoty bratrské a učitele národů J. A. Komenského, podporuje tradiční rodinné hodnoty, funkční a zdravé stabilní rodiny a mezigenerační vztahy. Zakladatelem je Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce.

RC Sedmikráska je otevřeno všem dětem, rodičům a prarodičům bez rozdílu věku, postavení, rasy nebo vyznání.

Hlavním cílem projektu je podpora celé rodiny, mateřství, aktivního otcovství, stabilizace a zdravé fungování rodiny, pomoc a podpora ohroženým rodinám.

Projekt „Rodinné centrum Sedmikráska“ je realizován od roku 2007. Procházel přirozeným vývojem a každoročně rozšiřuje a přizpůsobuje nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit. Svým rozsahem a záběrem je jediným projektem NNO, který realizuje přímou práci v rodinách a pomoc rodinám pro Dobrušku, přilehlé vesnice a část Orlických hor. Realizované preventivní aktivity jsou rozšířením nabídky, kvality a efektivity sociálních služeb v návaznosti na komunitní plánování města Dobrušky pro rok 2017 – 2021. Zároveň jsou součástí Plánu rozvoje sociálních sl. v Královehradeckém kraji pro rok 2012 – 2016 (platný i pro rok 2017.)

Rodinné centrum Sedmikráska je součástí standardů kvality OSPOD.

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce se věnuje rodinám z Dobrušky a okolí již 18 let