RC Sedmikráska U Z A V Ř E N A

RC Sedmikráska U Z A V Ř E N A

Rodinné centrum Sedmikráska je z personálních a technických důvodů od 1. 10. 2021 uzavřena.
Děkujeme za to, že jste tu byli s námi. Přejeme Vám, aby se Vám dařilo dobře vychovávat děti a aby jste pro ně byli dobrými vzory!

Bližší informace na tel.: 731 648 029