TÝDEN BEZPEČNOSTI A PREVENCE PRO CELOU RODINU

TÝDEN BEZPEČNOSTI A PREVENCE PRO CELOU RODINU

Ve dnech 31.5. – 3.6. 2021 plánujeme v RC Sedmikráska uspořádat již 6. ročník „TÝDNE BEZPEČNOSTI PRO CELOU RODINU.“

            Připravujeme besedy s praktickým uplatněním v běžném životě. Prvním tématem budou „ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI“, s praktickým nácvikem oživování a ošetřování zraněného (srdeční masáž dospělých a dětí, krvácení, popáleniny, dušení atd.), dále se účastníci dozví, jak se chovat u dopravní nehody, jak a kdy telefonovat na 155, co je obsahem autolékárničky a jak jej použít. Besedou vás provede vedoucí RC Sedmikráska, zdravotní sestra Iva Horáková. Dále bychom rádi uskutečnili besedu s policistkou Bc. Simonou Dvořákovou, inspektor policie ČR, o „PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE.“ Při besedě zazní praktické rady o nebezpečí (doma, venku, v silničním provozu – při jízdě na kole, autem, autosedačky a jejich správné umístnění atd.), která hrozí mladším i starším dětem a jak jim můžeme předejít. Zároveň bude prostor na jakékoli dotazy a diskuzi. Týden zakončíme besedou na téma „DĚTI DO 6 LET – MOBILY, TABLETY a ZÁVISLOSTI“. Mgr. Martin Vlasák, pedagog II. stupně ZŠ a lektor primární prevence a otec tří dětí, bude mluvit o vlivu her a závislostech na PC, tabletech, mobilech, dále o nebezpečích spojených s používáním internetu např. kyberšikana a jaký má dopad sledování TV na vývoj dítěte. Poradí výchovné typy a doporučení a v průběhu bude prostor pro diskuzi.

         Pro děti a rodiče, prarodiče bude připraven zábavný i naučný program „Záchranáři“.

 Příspěvek při návštěvě je vždy 40 Kč.

Podrobné informace najdete včas na našem webu: www.sedmikraska.jbdobruska.cz.

                                                                                   Těšíme se na vaši návštěvu

                                                                   vedoucí RC Sedmikráska Iva Horáková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.